Artikel-ID : 00200606 / Laatst gewijzigd : 03/02/2022Afdrukken

Bluetooth-verbindingen met de unit en andere Bluetooth-apparaten dan de tv mislukken

    Als u geen verbinding kunt maken met een gekoppeld Bluetooth-apparaat nadat u het bovenstaande hebt geprobeerd, stelt u de optie Bluetooth Codec - AAC (Bluetooth-codec - AAC) bij de Bluetooth settings (Bluetooth-instellingen) van de unit in op OFF (Uit) en brengt u vervolgens de Bluetooth-verbinding tot stand.

    Nadat de unit en de tv via Bluetooth zijn verbonden, onthoudt de Soundbar de tv als de verbinding. Zelfs wanneer u tussen Bluetooth-functies schakelt, kan de unit soms verbinding maken met de tv en niet in staat zijn om verbinding te maken met andere apparaten dan de tv.
    Druk in dit geval gedurende 2 seconden op de knop BLUETOOTH van de Soundbar.

    OPMERKING: Wanneer u opnieuw verbinding maakt met de tv, dient u de unit in de lijst met Bluetooth-apparaten op de tv te selecteren. Raadpleeg de handleiding van uw tv voor meer informatie over de bediening.