Artikel-ID : 00201313 / Laatst gewijzigd : 26/06/2022Afdrukken

Handleiding voor het gebruik van draagbare Bluetooth-speaker met EXTRA BASS-geluid (SRS-xb41,SRS-xb31,SRS-xb21)

  SRS-serie

  Gebruik speakers voor een bruisend feestje door dezelfde muziek uit meerdere speakers te laten klinken!
  SRS-XB41, SRS-XB31 en SRS-XB21 beschikken over geluidseffecten die worden geactiveerd door op de speakers te tikken.

  Klik op het onderwerp om het artikel te bekijken.

  Een Bluetooth-speaker koppelen met een bronapparaat.

  Verbinding maken met een NFC-compatibel apparaat met One-touch (NFC)

  Gebruik de 'Party Booster' om het feest op te fleuren met geluidseffecten.

  Met Wireless Party Chain vrolijkt u elk feest op door meerdere speakers te verbinden.

  Zorgvuldig gebruik van de speaker


  Een Bluetooth-speaker koppelen met een bronapparaat.

  1. Zet de speaker in de koppelingsmodus.
   Hou de aan-uitknop/knop  PAIRING (koppelen) ingedrukt tot het  (Bluetooth-)lampje snel knippert.
   Als er geen andere apparaten aan de speaker zijn gekoppeld, wordt deze bij het opstarten automatisch in de koppelingsmodus geplaatst.
  2. Schakel de Bluetooth-functie in op het apparaat dat u wilt aansluiten.
  3. Voltooi de verbinding door de modelnaam van de speaker aan te raken zoals weergegeven op het apparaat dat u wit aansluiten.
   Als de BLUETOOTH-verbinding tot stand is gebracht, houdt het (BLUETOOTH-)lampje op met knipperen en blijft het branden.

  U kunt de bovenstaande handelingen bevestigen door dit filmpje te bekijken.
  SRS-XB41 Koppelen en aansluiten op BLUETOOTH-apparaten


  Verbinding maken met een NFC-compatibel apparaat met One-touch (NFC)

  U kunt eenvoudig koppelen, verbinden, verbindingen verbreken en verwisselen door NFC-compatibele apparaten tegen de speaker aan te houden.

  1. Schakel de speaker in.
  2. Stel de NFC-functie van uw smartphone of Walkman in op ON (aan).
  3. Houd uw NFC-compatibele smartphone, Walkman of andere apparaten tegen de speaker.
  4. Volg de instructies op het verbindingsscherm om de verbinding te voltooien.
   Wanneer de BLUETOOTH-verbinding tot stand is gebracht, zal het (BLUETOOTH-)lampje niet langer knipperen maar continu branden.

  U kunt de bovenstaande handelingen controleren met dit filmpje.
  SRS-XB41 Verbinding maken met een NFC-compatibel apparaat via One-touch (NFC)


  Gebruik de 'Party Booster' om het feest op te fleuren met geluidseffecten.

  De Party Booster-functie speelt maximaal 15 verschillende geluidseffecten af wanneer u op de speaker tikt.
  Dankzij de ingebouwde, gemakkelijke handgreep kunt u op verschillende plaatsen op uw speaker tikken om diverse geluiden te maken, zoals een scratch, snare, kick-drum en cowbell.
  Regel het volume met energie: tik zachtjes voor een zacht geluid of geef hem een flinke tik voor een krachtig geluid.
  Party Booster

  Het gebruik van Party booster

  1. Schakel de speaker in.
  2. Schakel de Party Booster-functie in.
   Hou de knoppen (volume) en + (volume) van de speaker tegelijkertijd langer dan 3 seconden ingedrukt.
   Wanneer de Party Booster-functie wordt ingeschakeld, zal het lampje (aan-uit) 3 keer knipperen.
   Wanneer de ingebouwde accu bijna leeg is en het lampje (aan-uit) knippert, kan het aantal flitsen afwijken.
   SRS-volumeknoppen

   OPMERKING: U kunt de Party Booster-functie ook inschakelen via de volgende methoden.

   • Tik op de behuizing van de speaker
   • Gebruik de 'Sony | Music Center'-toepassing
  3. Tik op de bovenkant, voorkant, beide zijkanten of onderkant van de speaker.
   De speaker zal geluidseffecten ten gehore brengen en het lampje van de speaker zal worden geactiveerd. 
   De oppervlakken waar geluidseffecten uit komen wanneer u tikt, zijn de bovenkant, de voorkant, beide zijkanten en de onderkant van de speaker.
   De soort en het volume van het geluidseffect is afhankelijk van het oppervlak waar u op tikt en hoe hard u erop tikt.
   Actieve oppervlakken van Party Booster

  Het instellen van de geluidseffecten

  U kunt eenvoudig uit diverse verschillende geluidseffecten kiezen met behulp van de Sony | Music Center-toepassing.

  1. Open de 'Sony | Music Center'-toepassing op uw smartphone.
  2. Tik op SRS-XB**.
  3. Tik op Settings (instellingen) – Party Booster – Tik op Settings (instellingen) – OFF (uit) en selecteer een modus van de Party Booster-functie.
   Selecteer de modus Custom (aangepast) om de geluidseffecten in te stellen voor de panelen op de bovenkant, voorkant, linkerkant, rechterkant en onderkant van de speaker.
   Instellingen weergeven in Sony Music Center

  Raadpleeg het onderstaande filmpje over het gebruik van 'Party Booster'.

   


  Met Wireless Party Chain vrolijkt u elk feest op door meerdere speakers te verbinden.

  Wireless Party Chain

  Sluit meerdere speakers aan die de Wireless Party Chain-functie ondersteunen om de speakers dezelfde muziek te laten afspelen voor een bruisend feestje.

  Raadpleeg hier de lijst met apparaten die de Wireless Party Chain-functie ondersteunen:
  Speakers die compatibel zijn met de Wireless Party Chain-functie

  Ga als volgt te werk

  1. Plaats alle speakers die u wilt verbinden binnen 1 meter van elkaar.
  2. Stel de eerste speaker in
   1. Verbind de speaker met uw Bluetooth-apparaat.
    Bluetooth instellen
   2. Druk op de knop  WPC (Wireless Party Chain) aan de binnenkant van de klep aan de achterkant van de speaker.
    De lampjes  (BLUETOOTH) en WPC (Wireless Party Chain) beginnen te knipperen.
    Na ongeveer 6 seconden hoort u een pieptoon, waarna het lampje van WPC (Wireless Party Chain) blijft branden.
    Het  (BLUETOOTH-)lampje blijft knipperen.
     
  3. Sluit een tweede speaker aan, of meerdere speakers.
   OPMERKING: Sluit de tweede speaker binnen 1 minuut aan. Na 1 minuut of langer wordt het verbindingsscherm gesloten.
   1. Schakel de tweede speaker in.
    Het  (BLUETOOTH-)lampje van de speaker die u hebt ingeschakeld, knippert blauw.
   2. Druk op de knop WPC (Wireless Party Chain) van de tweede speaker
    U hoort een piepje. Het  (BLUETOOTH-)lampje knippert en het lampje WPC (Wireless Party Chain) gaat branden, waarna het  (BLUETOOTH-)lampje dooft. Het lampje WPC (Wireless Party Chain) blijft branden.
    Voorbeeld van Wireless Party Chain
   3. Om extra speakers aan te sluiten, herhaalt u stappen 3-1 tot 3-2.
    Bij het verbinden van een derde of meerdere speakers, dient u deze binnen 30 seconden na het aansluiten van de vorige speaker te verbinden. Na 30 seconden of langer wordt het verbindingsscherm gesloten.
    Als u een andere speaker wilt toevoegen na het verbinden (na 30 seconden of langer), voert u stap 2–2 uit, gevolgd door stappen 3–1 tot 3–2.
  4. Speel uw muziek af op het aangesloten BLUETOOTH-apparaat.
   Dezelfde muziek wordt door alle speakers afgespeeld.

  U kunt de bovenstaande handelingen controleren met dit filmpje.
  SRS-XB21/XB31/XB41 De Wireless Party Chain-functie gebruiken


  Onderhoud van uw speaker

  Hoewel het materiaal van de speaker een waterafstotend behandeling heeft ondergaan, kunt u de speaker gemakkelijker en langer gebruiken door hem goed te onderhouden volgens de voorschriften.
  Wanneer u de speaker aan het strand of bij het zwembad gebruikt, kan hij in contact komen met zout, zand of andere vreemde stoffen (zoals zonnebrandcrème, zelfbruiners enz.).
  Als het oppervlak hierdoor vlekken vertoont, kunt u de onderstaande onderhoudsstappen uitvoeren.

  SRS-onderhoud

  Controleer voor het onderhoud of de klep ① aan de achterzijde van de speaker volledig is gesloten. 

  1. Maak de speaker schoon met zoet water (kraanwater, enz. ) om vreemde stoffen te verwijderen.
   De speaker is niet bestand tegen waterdruk. Voer deze stap niet uit met water onder hoge druk, zoals onder een douche.
   Het schoonmaken van uw SRS-speaker, stap 1
  2. Veeg eventuele waterresten met een zachte, droge doek van het oppervlak.
   Het schoonmaken van de SRS-speaker, stap 2
  3. Plaats de speaker op een droge, zachte doek met het Sony-logo naar beneden om het verzamelde water uit de speaker te laten lopen.
   De geluidskwaliteit kan veranderen wanneer er water in de speakers van het systeem komt. Dit duidt niet op een defect. 
  4. Plaats de speaker in een goed geventileerde ruimte totdat hij volledig droog is.
   Uw SRS-speaker laten drogen in een geventileerde locatie

   OPMERKINGEN:

   • Als u geen vreemde stoffen van de speaker veegt, zal het materiaal mogelijk verkleuren of vergaan, wat ertoe leidt dat de speakers niet goed kunnen functioneren.
    Wanneer u vlekken op het oppervlak ziet, dient u deze zo snel mogelijk schoon te maken.
   • Gebruik geen reinigingsmiddelen, thinners, benzeen, alcohol of andere chemische stoffen op de speaker. Deze middelen kunnen een negatieve invloed hebben op de waterafstotende behandeling die reeds is uitgevoerd op de speaker.
   • Gebruik geen stofzuiger om zand of andere substanties te verwijderen die in het materiaal van de speaker zijn gekomen.
    Als u dit wel doet, raakt de speakereenheid mogelijk beschadigd.
   • In koude regio's kunnen vochtplekken op het oppervlak ervoor zorgen dat de speaker bevriest en niet goed functioneert.
    Veeg al het vocht van de speaker. Gebruik hiervoor een droge, zachte doek.