Artikel-ID : 00272295 / Laatst gewijzigd : 11/05/2022Afdrukken

Ik hoor sommige PlayStation®5-geluiden niet op mijn Android TV™ of Google TV™

    BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

    Werk de PlayStation 5 (PS5™) bij naar de nieuwste softwareversie. Het probleem wordt veroorzaakt door het ontbreken van audio in het middenkanaal wanneer de PlayStation 5-console is ingesteld op L-PCM en specifieke discs worden afgespeeld. De update zal het probleem oplossen.