Music Center for PC

    Gebruiksaanwijzing (Music Center for PC Ver.1.0)

    Opmerking

    • Als u een WALKMAN® gebruikt die in de winkel lag in of voor december 2013, moet u de bestandsoverdrachtfunctie omschakelen van MTP naar MSC voordat u "Music Center for PC" gebruikt. Voor meer informatie, raadpleegt u de kolom "Muziekbestanden overdragen" onder "WALKMAN®" in Ondersteunde apparaten. Volg zo nodig de stappen onder "De bestandsoverdrachtfunctie omschakelen" om de bestandsoverdrachtfunctie over te schakelen.